Prinsip Reka Bentuk C.R.A.P

Prinsip reka bentuk visual CRAP terdiri daripada Contrast (C), Repetition (R), Alignment (A) dan Proximity (P). Contrast Elemen yang dibezakan menggunakan beberapa kaedah termasuklah jenis font, corak, warna, bentuk dan …

Definisi Teknologi Pendidikan

Oleh Mohammad Shah Kamarulzaman Sebelum kita membincangkan tentang definisi teknologi pendidikan, eloklah kiranya kita melihat dahulu definisi teknologi dan juga pendidikan secara berasingan. Teknologi merupakan aplikasi kepada pengetahuan sains untuk …