Nama penuh:

Mohammad Shah bin Kamarulzaman

Pekerjaan:

Pensyarah universiti di Pusat Pengajian Pendidikan, Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia (2004 hingga kini)

Pengaturcara sambilan (2003 – 2004)

Tahap pendidikan:

Sarjana Pendidikan di University of Tasmania (UTAS) pada 2006

Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Universiti Teknologi Petronas (UTP) pada 2003

Kepakaran:

Teknologi pendidikan (educational technology) dan pembelajaran dewasa (adult learning).

Projek Terkini:

Menyelenggara aplikasi web KajiKuiz secara teori ke amalan untuk membantu para pelajar seawal Tahun 4 dalam mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas terutamanya dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik.

Kemahiran berbahasa terutamanya Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di Malayisa adalah penting sebagai bahasa ilmu dalam mempelajari bidang lain dan merupakan antara kemahiran utama yang dinilai oleh bakal majikan.

Matematik pula penting kerana terdapat banyak permasalahan harian yang memerlukan kemahiran pengiraan seperti pengiraan wang, masa dan sukatan bahan.